CzechHosting - Domov pro Vaše www stránky
 Účet administrace:  uživatel nepřihlášen 
VYZKOUŠEJTE SI DOMÉNU  >>>  Je doména volná?   www.
  Náš tip:   Ceny domén >>> .CZ za 212,- / 1 rok   .COM, .NET, .BIZ, .INFO .. od 339,- / 1 rok.
Domény
WebHosting
MailHosting
Speciální služby
Podpora
Informace
Spolupráce
Kontakty
Ikonka do pro Vaše stránky

webhosting
webhosting

Nejčastější dotazy

Jaké jsou pravidla pro jméno domény?
Doménové jméno může obsahovat pouze znaky [a-z], [0-9] a pomlčku. Maximální délka je 63 znaků. Nesmí začínat ani končit pomlčkou. Každé doménové jméno musí být na internetu unikátní. Velká a malá písmena jsou rovnocenná, tzn. CzechHosting.cz = czechhosting.cz

Co je doména 2. řádu?
Doména druhého řádu je např. jmeno.cz , tj. název, který si můžete sami určit je na druhém řádu před tečkou.
Viz. tady_je_druhý_řád_domény.cz

Co je doména 3. řádu?
Aby bylo možné registrovat doménu třetího řádu, musí nejdříve existovat doména druhého řádu, ze které pak doména 3. řádu vychází. Např. k doméně jmeno.cz je možné registrovat domény 3. řádu ve tvaru prvni.jmeno.cz , druha.jmeno.cz atd... Název, který si můžete sami určit je na třetím řádu před druhou tečkou zprava.
Viz. tady_je_třetí_řád_domény.tady_je_druhý_řád_domény.cz

Je nějak omezen počet domén, které si může zaregistrovat jeden subjekt?
Ne, tento počet není nijak omezen. Můžete si zaregistrovat jakýkoliv počet domén.

Může být plátcem registračniho poplatku domény někdo jiný než vlastník?
Ano, u každé domény jsou uvedeny tři kontakty. Vlastník, plátce a technický správce. Pokud potřebujete mít jiného plátce domény, založte si ve Vašem Účtu administrace služeb nový subjekt, a tento pak použijte při registraci domény. Technický správce domény je standardně CzechHosting.

Jak objednat převod již provozované domény na CzechHosting z jiného serveru?
Nejprve si založte svůj Účet administrace služeb. Poté proveďte objednávku, jako při registraci nové domény s tím rozdílem, že v určité fázi objednávky systém zjistí, že doména je již registrovaná a vyzve Vás k potvrzení, že jste vlastníkem této domény a že si přejete provést její převod na CzechHosting. Jakmile obdržíme Vaší objednávku, připravíme všechny administrativní kroky, pro převedení této domény. Zašleme Vám formulář, který bude poptřeba z Vaší strany podepsat, čímž potvrdíte Váš souhlas s převodem domény. Za tyto nezbytné administrativní povinnosti Vás odměníme dalšími třemi měsíci hostování ve zvolené variantě zdarma.

Pokud převedu svoji doménu na CzechHosting, musím to oznámit dřívějšímu poskytovateli webhostingu?
Ne, dřívějšího poskytovatele hostingových služeb, kde byla Vaše doména provozovaná, nemusíte vůbec kontaktovat. O převodu domény ho bude informovat přímo cetrální registrátor, a to až v době, kdy bude doména převedena.

Mohu požádat administrátory CzechHostingu o zajištění přenosu dat ze serveru, kde byla doména dříve provozována, pokud přecházím na CzechHosting?
Ano, tuto službu poskytujeme zdarma. Zajistíme, aby Vaše stránky fungovaly zcela bez jakýkoliv změn. Ještě před zahájením vlastního převodu, zřídíme pro Vaši službu dočasnou adresu (doménu), na které bude možné stránky odzkoušet, aby bylo vše připravené pro okamžik převodu Vaší domény.

Vyžádá si převod domény na CzechHosting z jiného serveru výpadek provozu stránek?
Prakticky ne. Z duvodu toho, že stránky jsou během převodu funkční jak na původním, tak i na novém serveru, nedojde k žádnému přerušení jejich provozu.

Jak probíhá registrace domény?
Po obdržení Vaší objednávky je provedena technická příprava pro registraci domény. Obratem poté je zaslána na e-mailovou adresu plátce domény zálohová faktura na registrační poplatek. Jakmile bude tato platba uhrazena, proběhne dokončení registrace domény a zákazníkovi je zaslána pozemní poštou řádná faktura (daňový doklad) s odpočtem zálohy. Pokud potřebujete tento proces urychlit, kontaktujte Zákaznickou podporu obratem jakmile uhradíte registrační poplatek, popř. můžete provést úhradu složením platby na náš bankovní účet. Stálým zákazníkům s dobrou platební morálkou není doložení platby před vlastní registrací požadováno.

Jak se dozvím o blížícím se vypršení registrace domény?
Na tuto skutečnost budete předem upozorněni e-mailem nebo při příležitosti fakturace registračního poplatku na další období.

Pod jakou adresou jsou stránky dostupné?
Všechny domény jsou dostupné jak s www tak i bez www na začátku adresy.

Jak probíhá fakturace služeb?
Standardně je nejdříve zasílána zálohová faktura e-mailem, po její úhradě je zaslána pozemní poštou řádná faktura (daňový doklad) s odpočtem uhrazené zálohy. Stálým zákazníkům s dobrou platební morálkou je většinou zasílána přímo řádná faktura pozemní poštou.

Jakou formou mohu požádat o změnu varianty hostování?
Objednání veškerých změn se provádí pomocí Účtu administrace služeb.

Jak správně nastavit e-mailového klienta pro odesílání pošty přes SMTP server CzechHostingu?
Jako adresu SMTP serveru zadejte mail.vase_domena.cz nebo mail.czechhosting.cz a v poštovním programu zapněte volbu SMTP server odesílené pošty vyžaduje ověření. Údaje pro ověření jsou shodné s Vašimi POP3 udaji pro stahování pošty.

Jak správně nastavit e-mailového klienta pro stahování pošty z POP3 serveru CzechHostingu?
Jako adresu POP3 serveru zadejte mail.vase_domena.cz nebo mail.czechhosting.cz a Vaše údaje pro stahování pošty.

Jak správně nastavit e-mailového klienta pro stahování pošty z IMAP serveru CzechHostingu?
Jako adresu IMAP serveru zadejte mail.vase_domena.cz nebo mail.czechhosting.cz a Vaše údaje pro stahování pošty.

Jak správně nastavit e-mailového klienta pro stahování pošty z HttpMail serveru CzechHostingu?
Jako adresu HttpMail serveru zadejte mail.vase_domena.cz nebo mail.czechhosting.cz a Vaše údaje pro stahování pošty.

Jak funguje antispamový filtr pro poštu?
Pokud je do Vaší schránky doručena zpráva, která obsahuje neplatnou nebo žádnou adresu odesílatele, je přijetí takovéto zprávy odmítnuto.

Jak nastavit doručování upozornění o došlé poště na mobilní telefon?
Nastavení této služby se provádí po přihlášení k WebMail nebo WebMail Admin rozhraní poštovního serveru nebo o to požádejte Zákaznickou podporu. Jsou následující možnosti dle Vašeho operátora.
 
Oskar: V oskarově samoobsluze si založte e-mailovou adresu ve tvaru vase_jmeno@vodafonemail.cz.filter a na tuto adresu pak nastavte posílaní kopií Vašich e-mailů.
 
T-mobile:
Požádejte T-mobile o zřízení možnosti zasílání e-mailových zpráv na mob. telefon a pak na tuto adresu nastavte posílaní kopií Vašich e-mailů.
 
Eurotel:

Adresu ve tvaru vase_tel_cislo@sms.eurotel.cz.filter (napr. +420602123456@sms.eurotel.cz.filter) nastavte pro posílaní kopií Vašich e-mailů. V tomto případě budou zasílány zprávy v neupravené formě na Váš telefon. Eurotel však zprávy ořízně a přidá reklamní text.
U tohoto zadání se nemůže vyskytnout probém, že server Eurotelu odmítne a zašle zpět odesílateli chybové hlášení v případě že zpráva je nadměrně velká, např. když obsahuje přílohu. Podle našich zjištění, je tento limit již 800 kB.

Jaké jsou na serveru jména výchozích dokumentů?
Automaticky proběhne zobrazení www stránek s těmito názvy: default.aspx default.asp default.htm index.htm index.html index.php index.pl. Vaší výchozí stránku pojmenujte některým z těchto názvů pomocí používané technologie.

Jaké ASP komponenty mohu využívat?
Na serverech jsou nainstalovány ASP komponenty např. pro upload souborů, odesílání pošty, načítání dat jiných stránek http protokolem, dynamické úpravy obrázků a další. O jejich seznam a manuály k použití si napište na adresu Zákaznické podpory. Z bezpečnostních důvodů je veřejně neuvádíme.

Jaké údaje použít při nastavování FTP připojení?
Přístupové údaje zjistíte ve Vašem Účtu administrace služeb. Jako adresu FTP serveru zdejte jméno Vaší domény.

Při aktualizaci stránek pomocí programu Front Page se objevuje chybové hlášení, že FP extenze nejsou nainstalované, i když nainstalované jsou?
Při zadávání jména serveru v programu Front Page, zadejte adresu ve tvaru http://vase_domena.cz namisto ftp://vase_domena.cz , poté již bude vše v pořádku.

Jak mohu odeslat data z formuláře www stránky na e-mail?
Pomocí technologie, kterou používáte při tvorbě Vašich stránek si můžete tuto funkci naprogramovat a nebo můžete používat universálně použitelnou funkci, která je na serveru k CzechHostingu dispozici. Požádejte zákaznickou podporu o zaslání manuálu k této funkci.

Jakou formou se dozvím přístupové údaje pro např. FTP, statistiky, databaze, atd.?
Veškeré potřebné přístupové údaje jsou ihned po zřízení služeb ve Vašem Účtu administrace služeb.

Jaká je adresa databáze MySQL pro připojení ze skriptů na www stránkách?
Adresa databázového serveru MySQL je mysql.czechhosting.cz.

Jaká je adresa databáze MS SQL Server pro připojení ze skriptů na www stránkách?
Adresa databázového serveru MS SQL Server je mssql.czechhosting.cz.

Jaká je adresa serveru pro odesílání pošty ze skriptů na www stránkách?
Adresa SMTP serveru pro odesílání pošty ze skriptů na www stránkách je localhost.


Informace:
Pro spojení s databází MySQL 4 ze skriptů na webových stránkách používejte adresu mysql.czechhosting.cz.
 
Pro spojení s databází MySQL 5 ze skriptů na webových stránkách používejte adresu mysql5.czechhosting.cz.
 
Pro spojení s databází MS SQL Server ze skriptů na webových stránkách používejte adresu mssql.czechhosting.cz.
 
Pro odesílání e-mailů ze skriptů na webových stránkách používejte adresu SMTP serveru localhost.
 

SafeMAIL
Antivirový a antispamový filtr SafeMAIL
 
Bez virů a spamu:
Všechny mailboxy na CzechHostingu chrání SafeMAIL Antivir a SafeMAIL Antispam.
Ceny domén (1 rok):
.cz      212,-
.eu 202,-
.com 345,-
.net 339,-
.biz 375,-
.info 381,-
.org 387,-
.sk 726,-
.cn 3.013,-
.bz 1.573,-
.ca 1.452,-
.cx 1.779,-
.de 762,-
.name 315,-
.pl 2.662,-
.tv 1.876,-
Ceník domén