CzechHosting - Domov pro Vaše www stránky
 Účet administrace:  uživatel nepřihlášen 
VYZKOUŠEJTE SI DOMÉNU  >>>  Je doména volná?   www.
  Náš tip:   Ceny domén >>> .CZ za 212,- / 1 rok   .COM, .NET, .BIZ, .INFO .. od 339,- / 1 rok.
Domény
WebHosting
MailHosting
Speciální služby
Podpora
Informace
Spolupráce
Kontakty
Ikonka do pro Vaše stránky

webhosting
webhosting

Slovníček pojmů

ASP: Active Server Pages - technologie pro vytváření dynamických www stránek.

ASP.NET: Active Server Pages .NET - nejmodernější a pokroková technologie pro vytváření dynamických www stránek a jejich napojení na databáze a další zdroje dat.

Bps: Bits Per Second - v překladu bitů za sekundu; jednotka, která vyjadřuje rychlost spojení příp. kapacitu přenosových linek.

Cache: Vyrovnávací paměť - používá se při práci s diskovými medii nebo s internetem. U disků si paměť cache ukládá nejpoužívanější soubory, které se pak načítají z této paměti, u interetových prohlížečů se ukládají obrázky použité na stránkách, případně i celé stránky na disk a při jejich opětovném načítání se využívá paměti cache k rychlejšímu načítání.

Cookie: Speciální soubor, který si Vámi navštívené stránky uloží do Vašeho počítače a tak si zapamatují si tímto způsobem informace pro příští využití. Takto funguje např. individuální nastavení stránek apod.

Databáze: Množstí dat organizované tak, aby byla co nejsnadněji používána, měněna či obsluhována.

DNS: Domain Name System - kvůli složitosti zapamatování IP adres byl vyvinut DNS. Přiřazuje jednotlivým počítačům (IP adresám) jména domén. Jeden počítač může mít i více jmen.

DNS server: Nameserver - počítač, na kterém je spuštěna služba DNS a kde jsou uloženy záznami konkrétních domén

Doména: Jmenné pojmenování určitého počítače v internetu. Nahrazuje IP adresu, která je nesnadno zapamatovatelná

Dynamické HTML stránky: HTML stránky, jejichž obsah se mění podle vstupních údajů získaných např. z databáze. Dělí se do 2 skupin: stránky generované na straně serveru (ASP, ASP.NET, PHP...) nebo na straně klienta (Java Aplety, Java Script...). Výhoda stránek generovaných na straně serveru je nezávislost na prohlížeči, který již zobrazuje pouze statické stránky, výhoda stránek generovaných na straně klienta je menší objem přenášených dat, nevýhoda je nutnost, aby prohlížeč podporoval dané funkce.

E-mail: Elektronická pošta - komunikace mezi uživately internetu pomocí textů. Pošta umožňuje posílat i soubory jiného typu, než textové jako přílohy. Pro příjem pošy je nutné mít v počítači potřebný program tzv. e-mailový klient.

Firewall: Jedná se o programy nebo zařízení, které ochraňují počítače nebo sítě před externími uživateli, zejména před jejich nedovoleným vniknutím.

FTP: File Transfer Protocol - komunikační protokol pro přenos souborů mezi dvěma počítači na internetu.

HTTP: HyperText Transfer Protocol - komunikační protokol umožňující komunikaci mezi www-serverem a prohlížečem.

IIS: Internet Information Server - server vyvinutý firmou Microsoft pro operační systémy Microsoft Windows. Obsahuje FTP server a WWW-server.

Intranet: Privátní síť používající internetové protokoly a služby (TCP/IP, WWW, e-mail...) pro komunikaci např. ve vnitrofiremní síti.

IP adresa: Internet Protocol number. Každé zařízení připojené do internetu, protokolem TCP/IP, je označeno jedinečným řetězcem čtyř čísel ve formátu xxx.xxx.xxx.xxx, kde xxx je číslo z intervalu 0-255. Podle hodnoty IP adresy se dá částečně usoudit, kde zařízení leží - např. IP adresy začínající na 193, 194 nebo 195 leží v Evropě. Některé počítače mohou mít i více než 1 IP adresu.

Java: Objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý firmou Sun Microsystems. Jeho výhodou je nezávislost na platformě. Java programy mohou běžet na libovolném stroji, od superpočítačů, přes sítové servery až po osobní počítače. Díky tomuto se prosazuje v prostředí internetu.

Java applet: Program napsaný v jazyce Java, který může být součástí HTML stránky (podobně jako obrázek). Je jednou z technologií pro generovaní dynamických HTML stránek na straně klienta. Na rozdíl od plnohodnotných aplikací je omezen množstvím bezpečnostních opatření, tudíž se nemusíte bát, že vám poškodí počítač. Většinou se používá k oživení HTML stránek (animace) nebo ke zvýšení jejich funkčnosti (kalkulačka, hodiny...).

Java script: Objektově orientovaný skriptovaci jazyk vyvinutý firmou Netscape, pro generovaní dynamických HTML stránek. S jazykem Java moc společného nemá, jmenuje se tak jen z čistě komerčních důvodů. Typickým příkladem použití je animace odkazů nebo kontrola dat před odesláním formuláře.

Modem: MOdulátor a DEModukátor. Moduluje odchozí digitální signál z počítače (či jiného digitálního zařízení) na analogový signál pro přenos na konvenčních telefonních linkách a demoduluje příchozí analogový signál na digitální. Zařízení, které umožňuje dočasně připojit počítač k internetu pomocí telefonní linky. V současné době je maximální možná rychlost přenosu dat 56Kbps.

Nslookup: Name server lookup - program ke zjišťování záznamů z DNS serverů (hledání IP adresy ke jménu a naopak).

Doména .biz: Byznys - nadnárodní doména určená zejména pro obchodní subjetky.

Doména .cn: Čínská národní doména. Je určena pro subjekty působící na území Číny.

Doména .cz: Česká národní doména. Je vhodná pro subjekty působící pouze na území České republiky a pro www stránky napsané v českém jazyce.

Doména .com: Comerce - nejrozšířenější nadnárodní doména určená zejména pro komerční subjetky.

Doména .info: Information - oblíbená nadnárodní doména vhodná pro www stránky se zaměřením na poskytování nejrůznějších informací.

Doména .net: Network - nadnárodní doména určená zejména pro firmy, které působí v oblasti výpočetní techniky a počítačových sítí.

Doména .org: Organization - doména užívaná asociacemi a neziskovými organizacemi.

Doména .sk: Slovenská národní doména. Je určena pro subjekty působící na území Slovenské republiky.

PHP: Technologie pro generování dynamických HTML stránek. Jde o skriptovací jazyk zakotvený do HTML, s podobnou syntaxí jako C nebo Java, který se provádí na straně serveru. Je koncepčně podobný technologii ASP od Microsoftu.

Registrace domény: Získání zvoleného jména domény výhradně pro svoji potřebu. Jméno domény a vlastník domény jsou zaneseni do centrálního registru domén a tuto doménu si již nikdo jiný nemůže zaregistrovat. Udržování registrace je zpoplatněno pravidelnými poplatky.

ServerHosting: Služba spočívající v umístění fyzického počítače do sítě, která je trvale připojena k internetu, obvykle vysokou přenosovou rychlostí, tzv. páteřní síť internetu.

SHTTP: Secure HTTP. Protokol, podporovaný NCSA, který umožňuje chráněnou komunikaci na webu pomocí SSL certifikátů.

SMTP server: Server v internetu určený pro odesílání e-mailových zpráv.

SQL: Structured Query Language. Programovací jazyk pro zadávání dotazů, provádění změn a správu databází.

SQL server: Program nebo počítač, který podporuje pro správu databází a databázových souborů jazyk SQL.

URL: Uniform Resource Locator. Adresa popisující umístění objektu na internetu (např. HTTP, FTP, e-mail). Formát URL je [protokol]://[uživatel]:[heslo]@[počítač]:[port]/[cesta]. Některá části mohou být vynechány. Její význam je závislý na mechanismu přístupu. V protokolu HTTP to je například HTML soubor, obrázek, program CGI, JavaApplet nebo jiný podporovaný soubor.

WAP: Wireless Application Protocol. Protokol pro bezdrátový přístup k e-mail a zobrazení speciálních textových web stránek (užší, b/w obrázky) pro mobilní telefony. Byl vyvinut firmami Motorola, Ericsson, Nokia. Využívá variantu jazyka HDML - tzv. Wireless Markup Language (WML).

WebHosting: Služba spočívající v pronájmu části diskového prostoru za účelem umístění www stránek, databází, e-mailových schránek atd. na serveru trvale připojeného k internetu, obvykle vysokou přenosovou rychlostí.

WWW: World Wide Web - Vzájemné propojení, lokální ale i velmi vzdálené, dokumentů pomocí internetu. Dokumenty se nazývají web stránky, propojení odkazující ze stránky na stránku (hypertext) se nazývají odkazy nebo linky. Stránky a odkazy lze prohlížet pomocí web prohlížečů (browser).

 

Informace:
Pro spojení s databází MySQL 4 ze skriptů na webových stránkách používejte adresu mysql.czechhosting.cz.
 
Pro spojení s databází MySQL 5 ze skriptů na webových stránkách používejte adresu mysql5.czechhosting.cz.
 
Pro spojení s databází MS SQL Server ze skriptů na webových stránkách používejte adresu mssql.czechhosting.cz.
 
Pro odesílání e-mailů ze skriptů na webových stránkách používejte adresu SMTP serveru localhost.
 

SafeMAIL
Antivirový a antispamový filtr SafeMAIL
 
Bez virů a spamu:
Všechny mailboxy na CzechHostingu chrání SafeMAIL Antivir a SafeMAIL Antispam.
Ceny domén (1 rok):
.cz      212,-
.eu 202,-
.com 345,-
.net 339,-
.biz 375,-
.info 381,-
.org 387,-
.sk 726,-
.cn 3.013,-
.bz 1.573,-
.ca 1.452,-
.cx 1.779,-
.de 762,-
.name 315,-
.pl 2.662,-
.tv 1.876,-
Ceník domén